Casino Malaysia

13 Mac – 1 Apr 2023
Buat deposit terkumpul anda dan menangi bar emas sehingga 20g!
Semakin banyak deposit yang anda buat, semakin berat bar emas yang diberikan.
Deposit Terkumpul Saya
-
Bar Emas 1g
Jumlah Deposit Terkumpul
≥RM38,000 untuk dituntut
Bar Emas 2.5g
Jumlah Deposit Terkumpul
≥RM88,000 untuk dituntut
Bar Emas 5g
Jumlah Deposit Terkumpul
≥RM168,000 untuk dituntut
Bar Emas 10g
Jumlah Deposit Terkumpul
≥RM368,000 untuk dituntut
Bar Emas 20g
Jumlah Deposit Terkumpul
≥RM668,000 untuk dituntut
Peraturan Permainan:
 • Tempoh acara ini mulai dari pukul 12.00 tgh mlm pada 13hb Mac 2023 sehingga pukul 11:59 mlm (GMT +8) pada 1hb April 2023.
 • Acara ini terbuka kepada semua pemain Betasia.
 • Dalam tempoh acara, pemain yang membuat deposit terkumpul sehingga RM38,000 dan ke atas akan layak mendapat ganjaran bar emas. Lihat jadual ganjaran di atas untuk perinciannya.
 • Pemain dibenarkan untuk menuntut Bar Emas ini hanya sekali sahaja.
 • Setelah tamat acara ini, Khidmat Pelanggan kami akan menghubungi pemain yang berkelayakan untuk mendapatkan info penghantaran yang selanjutnya. Sekiranya pemain yang berkelayakan tidak menerima sebarang panggilan, sila tinggalkan mesej dan hubungi khidmat pelanggan kami melalui Whatsapp/Live Chat dengan segera.
 • Reka bentuk bar emas akan dipilih secara rawak berdasarkan ketersediaan stok.
 • Sekiranya didapati kehabisan stok, kami akan mengganti produk tersebut dengan produk serupa yang lain.
 • Produk ini tidak boleh dipindah milik atau ditukar dengan wang tunai serta promosi yang lain.
 • Produk akan dihantar dalam masa 14 hari bekerja setelah selesai pengesahan.
 • Sila berikan nombor hubugan dan alamat penghantaran yang sah ke Perkhidmatan Pelanggan kami untuk tujuan penghantaran.
 • Promosi ini tidak sah dengan promosi Betasia yang lain.
 • Sekiranya berlaku apa-apa pertikaian, versi bahasa Inggeris Terma & Syarat ini akan diutamakan.
 • Betasia mempunyai hak untuk mengubah suai atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa, sama ada untuk semua pemain atau pemain tertentu.